Loading...
  Loading...

  جراح پلاستیک و زیبایی

  دکتر مجتبی کلینی

  0
  ۲۱۲
  ۱ سال قبل

  دکتر مجتبی کلینی بهترین جراح پلاستیک در تهران دکتر مجتبی کلینی متولد مهرماه 1338 در اصفهان و نفر ممتاز قبولی کنکور پزشکی 1357 میباشند. وی در سال 69 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقطع پزشکی عمومی فارغ التحصیل و برای گذراندن دوره جراحی عمومی وارد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گردید. نظر به تسلط ایشان به زبان فرانسه،در سال1995 میلادی موفق به اخذ فوق تخصص در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه کلود برنارد لیون گردیدند. وی…

  دکتر مجتبی کلینی

  0
  ۶۸۵
  ۱ سال قبل

  دکتر مجتبی کلینی بهترین جراح پلاستیک در تهران دکتر مجتبی کلینی متولد مهرماه ۱۳۳۸ در اصفهان و نفر ممتاز قبولی کنکور پزشکی ۱۳۵۷ میباشند. وی در سال ۶۹ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقطع پزشکی عمومی فارغ التحصیل و برای گذراندن دوره جراحی عمومی وارد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گردید. نظر به تسلط ایشان به زبان فرانسه،در سال۱۹۹۵ میلادی موفق به اخذ فوق تخصص در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه کلود برنارد لیون گردیدند. وی…

  ?>